Podaci o DentalDileru
Adresa: Dr Agostina Neta 14a Novi Beograd, Srbija
E-pošta: info@dentaldiler.com
Telefon: +381 11 217 6115

INFORMACIJE O PRUŽAOCU USLUGA

pružalac usluga posluje pod nazivom Botelli d.o.o. ;
sedište pružaoca usluge je na adresi: Dr Agostina Neta 14a Novi Beograd, Srbija;
delatnost – Privredno društvo za trgovinu i usluge ;
šifra delatnosti pružaoca usluge je 47.73 ;
matični broj pružaoca usluga je: 21142310 ;
poreski identifikacioni broj/PIB/ pružaoca usluga je: 109208457;
web adresa pružaoca usluga je www.botelli.rs ;
kontakt telefon pružaoca usluga je +381 63 657 888 ;
elektonska adresa pružaoca usluga je info@botelli.rs ;
broj računa: 265/1070310000400-66

Top